Jazykové korektury

Opravíme Vaše texty – samozřejmě přesně dle pravidel českého pravopisu.

Trápíte se s bakalářskou nebo diplomovou prací? Nejste si jisti její jazykovou úrovní? Obáváte se výtek na adresu její pravopisné či stylistické správnosti?

Pak Vám nabízíme pomocnou ruku. Nabízíme jazykové korektury v rozsahu podle Vašich požadavků. Odhalíme nejen nevhodně umístěná i-y, ale i další problematické jazykové jevy. Dokážeme Vás upozornit na pasáže v textu, kde čtenář může pochopit Vaše sdělení jinak, než očekáváte.

Nabízíme řešení – Váš text doprovodíme komentáři, které upozorní na sporná místa v textu.

 korektury

Dokážeme to rychle.

 

Naše heslo: „Vaše starosti na naše hlavy!“

 

Korektura Standardní cena (7 kalendářních dní) Rychlík (do 72 hodin) Express (do 24 hodin)  
jazyková 590 Kč 890 Kč 1190 Kč  
stylistická 390 Kč 590 Kč pouze po dohodě  
formální 290 Kč 390 Kč 190 Kč  
         
KOREKTURNÍ BALÍČEK 1190 Kč 1690 Kč    
Platí pro práce do 60 stran.    
Nad 60 stran: +15Kč/ každá stránka nad 60 +19Kč/každá stránka nad 60 +29Kč/každá stránka nad 60
jazyková   k. pravopisné a   syntaktické jevy (i/y, předpony s/z/vz, ě/je, ú/ů,  n/nn, mě/mně, předložky s/z, skupiny hlásek   v základu a příponách slov, shoda podmět-přísudek, velká písmena, čárky,   přejatá slova, zkratky, …)
stylistická k. adekvátní styl (sloh)   textu, náležité tvary větných členů podle kontextu sdělení, srozumitelnost   věty či souvětí,  vyhledání odchylek od   náležité větné stavby (elipsy, anakoluty, aposiopeze, zeugma)
formální k. nastavení stránkování,   řádkování, mezery před a za odstavci, šířka okrajů, číslování stránek,   číslování nadpisů, fonty a styly, velikost a řez písem, aktualizace stránky s   obsahem práce, formát obrázků a tabulek a jejich popisky
Součástí korektury není ani kontrola věcné správnosti   (opravdu nemůžeme kontrolovat, zda Vaše tvrzení jsou pravdivá či   dokazatelná), ani úplnosti práce (náležité stránky podle požadavků fakulty),   správnost citací – tedy kontrola bibliografických údajů dle normy   ISO690:2011.

 

 

Reference:

„V krátkosti jsem se rozhodla popsat naši spolupráci nad diplomovou prací. Asi nemusím hodnotit jazykovou korekturu celé práce, která proběhla naprosto excelentně: opravdu mohutná slovní zásoba mne zaskočila a celková korektura předělala mou laickou práci na velmi kvalitní čtení, což potvrdili jak oponent, tak vedoucí práce svými posudky. Srovnám-li cenovou dostupnost a podaný výkon (který se při express jednání podává do ranních hodin, o víkend, prakticky kdykoliv, dokud práce nebyla hotova), je to dle mého názoru to nejlepší, co můžete získat.“

Iva Č. DP na téma:  „Sociální práce v azylovém domě“

Comments are closed.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress